Sunt 43 de ani de la prima ediție a acestei lucrări care, ajunsă acum la cea de-a XV-a,
a urmărit cu atenție, a consemnat cu acribie, a oferit explicații pentru toate modificările
din lumea noastră. Aceasta înseamnă o medie de sub trei ani între două ediții succesive.
Ceea ce indică, pe de o parte, că această carte și-a câștigat un binemeritat prestigiu,
transmis de la o generație la alta (cum o dovedesc cele peste 500 000 de exemplare
difuzate până în prezent), iar, pe de altă parte, că a existat și există la noi un public
cititor dornic de informare, încrezător în virtuțile unei enciclopedii riguroase.

Acad. Mircea Malița
Cuvânt-înainte la a XV-a ediție
Enciclopedia Statelor Lumii (Ediția a XV-a, 2018)