MERONIA
Editura Meronia

Editura Meronia

Editura MERONIA a fost fondată în 1994, având drept principal obiectiv publicarea de lucrări enciclopedice şi de referinţă menite să umple un gol în cultura românească, săracă şi astăzi în asemenea instrumente de lucru esenţiale. 

Rigoarea informaţiei, asigurată de autori de prestigiu, cu experienţă în enciclopedistică, acurateţea redactării, calitatea execuţiei tipografice, consecvent urmărite, au impus titlurile editurii pe piaţa de carte românească. Enciclopedia statelor lumii, ajunsă în prezent la a 10-a ediţie, constituie o carte de vizită a editurii unanim recunoscută.

Editura publică 25-30 de titluri pe an, în cadrul a două proiecte majore.

  • Lucrări de referinţă - enciclopedii şi dicţionare, monografii - destinate publicului românesc (Enciclopedia statelor lumii, enciclopedii ale continentelor, enciclopedii şi dicţionare de istorie, etc.)

  • Lucrări de referinţă despre România în limbi de circulaţie mondială, menite a contribui la prezentarea peste hotare a realităţilor româneşti, într-un format modern, accesibil cititorului străin (lucrări cu structură enciclopedică bogat ilustrate, lucrări de istorie, lucrări tip "Directory", pliante etc.)

  • Din 1998 Editura şi-a înscris în plan şi "Biblioteca de Cultură Catalană" (coordonator: Jana Balacciu Matei), o colecţie consacrată exclusiv traducerilor din operele reprezentative ale acestei vechi culturi europene.