MERONIA
Detalii lucrare
ISBN
978-973-7839-29-9
  246 pag
Format 17 x 24

Elemente generale de managementul educaţiei

Roxana Chivu

Volumul prezintă amplul evantai al managementului educaţional, domeniu aflat în plină dezvoltare, cu implicaţii deopotrivă asupra profesorilor şi a elevilor. La fel de largă este paleta destinatarilor lui: de la studenţi care se pregătesc pentru cariera didactică, la profesori angrenaţi în procesul de formare continuă sau aflaţi în faţa examenelor pentru obţinerea definitivatului şi a gradelor didactice, până la directori şi inspectori şcolari şi, în general, la personalul de conducere, îndrumare şicontrol din sistemul românesc de învăţământ.