MERONIA
Colectii

Dicţionare şi Enciclopedii

Inapoi la lista
ISBN
978-973-7839-49-7
  340 pag
  14,5 x 22,5
Pret: 39,24 RON
Comanda

Toponimie românească şi internaţională

Ion Nicolae, Bogdan Suditu

Reflex cu multiple semnificatii al simbiozei dintre om şi spaţiul locuit, numele de locuri constituie un bogat patrimoniu cultural, de larg interes pentru discipline dintre cele mai diferite: lingvistică, istorie, etnografie, antropologie etc.

Pentru geografie, toponimia este un preţios auxiliar în descifrarea unor procese si fenomene specifice, mai ales antropogeografice. Numirea, denumirea, renumirea locurilor pot spune multe despre impactul societãþii asupra învelisului forestier, valorificarea resurselor de subsol, formarea reþelei de asezãri, despre condiţiile şi motivele modificãrilor survenite de-a lungul istoriei în nomenclatorul localitãtilor unei ţări.

În lucrare aceste perspective sunt urmãrite atât pentru spatiul românesc, cât si strãin (francez, englez, latino-american).

Din aceeasi categorie