MERONIA
Alte lucrări

Silviu Neguţ, Ion Nicolae,
Patrimoniul Mondial Cultural şi Natural UNESCO. Mică enciclopedie

Prin Convenţia referitoare la Protejarea Patrimoniului Cultural şi Natural Mondial, adoptată în 1972,  UNESCO s-a implicat în acţiunea de identificare şi protejare a obiectivelor considerate de inestimabilă valoare pentru umanitate, puse sub protecţie internaţională. Lista iniţiată în 1972 cuprinde acum 812 obiective din 125 de state (între care şi România). Structurată enciclopedic, lucrarea consacră câte un articol de prezentare fiecăruia dintre aceste monumente.
Format 14,5 x 22,5, 360 pag. Preţ: 34 lei.  ISBN 973-8200-75-X

Corneliu Coterbic,
Drapelele statelor lumii. Mică enciclopedie

Cele 193 de state independente ale lumii contemporane sunt portretizate prin însemnul esenţial al suveranităţii - drapelul naţional. Evoluţia acestuia este la fel de pasionantă şi zbuciumată ca şi istoria statului pe care îl reprezintă.
Format 12 x 22, 108pag., 212 ilustraţii color. Preţ: 29,43 lei.  ISBN 973-8200-76-8

Petre Dan
Preşedinţii Adunării Deputaţilor şi ai Senatului României. 1862-2004

Articolele biografice surprind, dincolo de rolul politic jucat, multiplele faţete ale celor aproape o sută de personalităţi învestite în aceste înalte funcţii în stat timp de un secol şi jumătate: activitatea profesională, culturală, ştiinţifică, didactică, militară, publicistică sau diplomatică.Format 14,5 x 22,5, 304 pag. Preţ: 29,43 lei.  ISBN 973-8200-70-9Cronica Moldovei de la Cracovia.

Ediţie de Constantin Rezachievici
Cunoscut cercetător medievist, Constantin Rezachevici a descoperit în arhivele din Cracovia singura cronică a Moldovei redactată peste hotare de un autor străin - polon - care nu foloseşte nici un izvor narativ intern, bazându-se exclusiv pe surse aflate în Polonia. Ediţia princeps a acestui singular izvor istoric este însoţită de un amplu studiu introductiv, note explicative şi bibliografie.
Format 14,5 x 22,5, 280 pag. Preţ: 34 lei.  ISBN 978-973-7839-14-5

Stelian Brezeanu
Imperiu universal şi monarhie naţională în Europa creştină

Studiile de gândire politică medievală din acest volum urmăresc, în cadrul Europei creştine (sec. IV-XIII), deplasarea de la universalismul imperial (îndeosebi Bizanţ, Imperiul Carolingian) la particularismul monarhiilor naţionale ce se nasc în sec. XIII în Europa de Sud-Est. Un amplu spaţiu este rezervat evoluţiilor din spaţiul românesc.
Format 14,5 x 22,5, 232 pag. Preţ: 34 lei.  ISBN 973-8200-97-0

Stan Stoica,
Dicţionarul partidelor politice (1989-2004)
,
216 pag., 34 lei

Bucureşti. Ghidul instituţiilor şi organizaţiilor publice
248 pag., 19,62 lei

Alexandru Popescu
Academia Secretelor.Intelectualii şi spionajul,
398 pag., 29,43 lei

Ion Nicolae
Toponimie geografică,
278 pag., 34 lei

Sultana Craia
Comunicare şi spaţiu public la români,
208 pag., 29,43 lei

Alexandru Popescu
Viena secretă,
336 pag., 34 lei

Stan Stoica
România 1989-2005. O istorie cronologică,
312 pag., 19,62 lei

Nicolae C. Nicolescu
Şefii de stat şi de guvern ai României (1859-2003). Mică enciclopedie,
384 pag., 34 lei

Ernst Wagner
Istoria saşilor ardeleni
.
Traducere din limba germană de Maria Ianus. Cuvânt înainte: Thomas N�gler, 
144 pag., 19,62 lei

Adolf Schullerus
Scurt tratat de etnografie a saşilor dinTransilvania.

Traducere din limba germană de Bianca Bican. Cuvânt înainte: Anca Goţia,
232 pag., 34 lei

Colectiv
Enciclopedia partidelor politice din România. 1859-2003,

392 pag., 19,62 lei

Ion Nicolae
Suburbanismul ca fenomen geografic în România,

400 pag., 34 lei

Thasos Athanasiadis
Fiul Soarelui. Viaţa împăratului Iulian
apostatul.
Traducere din limba greacă de Elena Lazăr,
272 pag., 34 lei

Dana Mojar
Drumul fugind în oglindă (în California în loc de ceai se bea gin),
144 pag., 10,90 lei

Lavinia Coman
Constanţa Erbiceanu. O viaţă
dăruită pianului,
288 pag., 34 lei

Monica Grigorescu
Brazilia. O Romă târzie, mulatră şi tropicală,
255 pag., 34 lei

Stelian Ţurlea
Iubire în decembrie 89
,
184 pag., 19,62 lei